dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
www.dobrypsychiatra.com - 2013
Potrzebujesz wsparcia
dla siebie lub Twoich
bliskich?

Pozwól sobie pomóc
i skontaktuj się
ze mną...
Kwalifikacje zawodowe

Jestem absolwentem  Akademii Medycznej w Poznaniu, studia ukończyłem w 1982 r. W 1989 r uzyskałem tytuł specjalisty Psychiatry II stopnia. Stopień naukowy doktora n. med. otrzymałem w 1991 roku, w Akademii Medycznej, w Bydgoszczy, a w 2001 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego n. med. W 2011 roku otrzymałem tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Obecnie pracuję w Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu gdzie kieruję Zakładem Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, a także w Klinice Psychiatrii Szpitala im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie koordynuję pracę Oddziału Leczenia Uzależnień oraz w NZOZ DOM SUE RYDER w Bydgoszczy. Niezależnie jestem lekarzem psychiatrą orzecznikiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnośœci w Bydgoszczy.

Prowadzę badania w zakresie: patogenezy i terapii uzależnień w tym zwłaszcza uzależnienia od alkoholu, neuropsychologii i neurofizjologii uzależnienia od alkoholu oraz od opiatów, somatycznych następstw nadużywania alkoholu, współwystępowania zaburzeń psychicznych (zab. depresyjnych zab. lękowych) u osób uzależnionych, problematyki komunikacji i współpracy z chorym w praktyce lekarza rodzinnego, opieki pielęgniarskiej u osób z zaburzeniami psychicznymi.  Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji (artykuły, rozdziały w książkach) tak polskich jak i zagranicznych.

Członkostwo:

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego - Członek Zarządu
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień "MAR" - Skarbnik
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  Oddział Kujawsko-Pomorski - członek komisji rewizyjnej